fbpx

Co zjistit a zařídit před stavěním domu – 1. část

Rodinný dům se řadí do kategorie jednoduchých staveb, ale zařídit stavebního povolení a vše ostatní není zrovna jednoduchý úkol. Projděme si tedy vše, co je třeba vyřídit před stavbou domu.

Pokud má pozemek zajištěnou infrastrukturu, jako je příjezdová komunikace a technické sítě, tedy zásobování vodou, likvidaci odpadních vod a napojení na elektřinu i plyn, lze začít vyřizovat povolení. Nezapomeňte na způsob elektronické komunikace. Stavební úřad může požadovat i způsob řešení likvidace dešťové a odpadní vody, o které požádáte hydrogeologický ústav.

Projekt a povolení

Pro vydání potřebných povolení je nutno zajistit odpovídající dokumentaci. Může být také zpracován a vydán regulační plán nahrazující územní rozhodnutí a územní řízení se nevede, nevydává se ani územní rozhodnutí a stavba se pouze povoluje. Stavba může být také nejprve umístěna a následně povolena, nebo je vedeno společné územní a stavební řízení.

Možnosti při umisťování stavby

  • je vedeno územní řízení a následně vydáno územní rozhodnutí
  • územní rozhodnutí může nahradit veřejnoprávní smlouva o umístění stavby mezi stavebním úřadem a žadatelem při dodržení podmínek uvedených v § 78a SZ
  • stavbu lze umístit i v zjednodušeném územním řízení v případě dodržení ustanovení § 95 SZ
  • při splnění ustanovení § 96 SZ stačí pro umístění udělení územního souhlasu

Povolení stavby

  • je vedeno stavební řízení a vydáno stavební povolení
  • pro stavební záměry uvedené v § 104 stavebního zákona stačí ohlášení stavby a podle novely SZ od 1. 1. 2018 je možné všechny rodinné domy povolit v tomto režimu
  • v souladu s ustanovením § 116 SZ lze uzavřít veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nahrazující stavební povolení
  • autorizovaný inspektor může vydat certifikát na základě smlouvy se stavebníkem – § 117 SZ

Pokud je stavba v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací obce, stačí je přiložit k ohlášení stavby. Jinak je nutné před ohlášením absolvovat územní řízení a získat územní souhlas. U ohlášení stavby neprobíhá kolaudace a stačí oznámení stavebnímu úřadu.

Projektová dokumentace na rodinný dům

Podle způsobu povolování stavby je třeba předložit stavebnímu úřadu příslušnou dokumentaci. Obsah je uveden vždy v přílohách vyhlášky 499/2006 Sb., v platném znění. Dokumentace pro územní rozhodnutí a projektová dokumentace pro stavební povolení a ohlášení musí být zpracována vždy autorizovanou osobou s razítkem. K žádosti je třeba doložit i závazná stanoviska dotčených orgánů, stanoviska či smlouvy se správci sítí, seznam a adresy účastníků řízení a prohlášení osoby vykonávajícího stavební dozor. Dokumentaci předkládáte stavebnímu úřadu ve 2 až 3 vyhotoveních.