fbpx

Druhy izolací

10. 12. 2019 | Izolace, Praktické články

Uvažujete o nové izolaci a nevíte, jakou vybrat? Podívejte se, jak se neztratit v pojmech, jako je minerální, skelná, čedičová, nebo kamenná vata.

Pokud se začneme zajímat o zateplení a izolační materiály, narazíme na pojmy, které nám mohou na začátku opravdu dost zmást. Podívejme se tady na to, jaké jsou rozdíly mezi minerální, skelnou, čedičovou a kamennou vatou, někdy nazývanou také vlnou. Mezi minerální izolace patří izolace z kamenných vláken a skelná vata. Vlákna se od sebe liší vstupní surovinou, průměrem a délkou vlákna. Vlastnosti minerálních izolací se odvíjí od objemové hmotnosti, průměru, délky a orientace vláken i složení surovin.

Skelná minerální vata

Základem je směs písku a recyklovaných skelných střepů, které se taví při teplotě 1 450 °C. Tavenina je v rozvlákňovacím stroji přeměněna na vlákno a mísí se s pojivem kvůli soudržnosti. Vlákna se na pásu ukládají na sebe a vytvářejí bílou rohož podobnou cukrové vatě. Ta je protahována přes vytvrzovací pec a vznikne koberec skelné vaty, který se řeže na pásy nebo desky.

Skelná minerální vata je vhodná zejména do konstrukcí, kde není mechanicky zatěžována. Hodí se i do krovů šikmých střech, mezi trámy u podlah a stropů, na provětrávané fasády, používá se do příček a podhledů proti hluku.

Kamenná minerální vata

Základem je tavení různých kombinací kamenů, mezi kterými převažuje čedič. Proto se někdy nazývá čedičová vata. Taví se při vyšší teplotě kolem 1 600 °C. Proces rozvlákňování se odvíjí od použité technologie. Většinou se používá sada rychle se točících válců. Vyrábí se hlavně v podobě desek. Má velkou pevnost v tlaku a u desek s kolmým vláknem i v tahu. Kamenná vlákna jsou kratší a hrubší než skelná, vykazují proto vyšší hodnoty tepelné vodivosti.

Používá se do konstrukcí se zvýšenou požární odolností a lze ji použít až do teploty 750 °C. Používá se na fasády, podlahy a na izolaci vzduchotechnických rozvodů, do konstrukcí plochých střech a dá se použít i do příček šikmých střech.

Výhody minerálních izolací

  • nízký součinitel tepelné vodivosti
  • nízký faktor difuzního odporu
  • snadná manipulace – dají se lehce řezat
  • velmi dobře utěsňují izolované prostory
  • jsou chemicky neutrální a nereagují s materiálem v okolí
  • jsou nehořlavé a řadí se do třídy hořlavosti A1
  • jsou anorganické a nepodporují vznik plísní

Jak minerální izolace funguje

Minerální vlákna jsou vzájemně překřížena a mají jemnou strukturu, která zadržuje vzduch a ten nemůže volně proudit. Nepohyblivý vzduch dává materiálu z minerálních vláken vysokou tepelněizolační schopnost.

Zateplení fasády

Obvodové zdi se dají zateplit zevnitř i zvenčí. Většinou jde o zateplení vnější zdi zvenku kontaktním nebo provětrávaným způsobem. Kontaktní zateplovací systém se aplikuje na obvodové zdivo a při rekonstrukci na fasádu. Používá se kamenná vata ve formě desek s podélným vláknem nebo lamel s kolmým vláknem. Po zateplení se zlepší tepelná pohoda v interiéru, omezí kondenzace vodních pár a vznik plísní, odstraní tepelné mosty a sníží tepelné ztráty.

Použití na šikmé střechy

Používá se skelná i kamenná minerální vata mezi, nad nebo pod krokvemi. Často jde o zateplení mezi krokvemi a v roštu pod nimi, kde nesmí dojít ke vzniku spár. Nutná je aplikace parozábrany kvůli celistvosti. U skelné vaty řežeme izolaci o 2 cm delší a u kamenné vlny o 1 cm delší než je skutečná vzdálenost.

Izolace podlahy

Izolované podlahy sníží kročejový i prostorový hluk. Pod podlahovou krytinu se dávají pevné materiály pro rovnoměrný přenos zatížení na tepelnou izolaci. Podlahová konstrukce se od stěn odděluje izolačním páskem. Tepelná izolace se odděluje PE fólií, pokud se na ni dává betonová nebo anhydritová vrstva. U lehkých plovoucích podlah se dají použít dřevotřískové nebo sádrokartonové desky.

Použití na příčky

Proti hluku se dřevěné nebo ocelové nosné prvky opatří připojovacím těsněním nebo těsnícím tmelem a upevní se po obvodu. Svislé stěnové sloupky se spojují podlahovými a stropními hranoly podle doporučení výrobce. Nesmí se zapomenout na tmelení spár mezi deskami, hlav šroubů a utěsnění připojovacích spár.