fbpx

Energetický štítek + regulativy

Stavebníci často při výběru pozemku ke stavbě domu opomíjejí důkladně prostudovat územní plán a regulativy, které jsou v něm zaneseny a zapomínají i na energetické štítky. Proč jsou důležité?

Regulativy nás mohou nepříjemně omezit při stavbě i následném bydlení. Zejména mohou významně ovlivnit podobu, umístění a vzhled domu. Většinou je velmi malý prostor s obcí jednat o menších výjimkách či úpravách. Vše je však nutné vždy projednat ještě před koupí pozemku nebo před výběrem a vypracováním projektu.

Co jsou regulativy územního plánu

Regulativy představují soubor omezení, vymezení a předpisů, které jsou pro stavbu nových nemovitostí v dané lokalitě závazné. Vypracovává je obec a jsou součástí územního plánu. Mají ochránit lokalitu od stavění nezapadajících objektů tak, aby byl zachován urbanistický koncept území a stavby měly určitý jednotný ráz. Většinou jsou regulativy postaveny způsobem, kdy neřeší celý koncept, ale jen detaily, které mohou být ve výsledku spíše na škodu než k užitku. Pro stavebníky jsou ale závazné a stavební úřad se jimi při povolování staveb musí řídit.

Typy nejčastějších regulativů

Detailní regulativy jsou časté zejména u chráněných území, ať už jde o památkovou ochranu nebo ochranu přírody a krajiny. V těchto lokalitách mají regulativy významný vliv na podobu a vzhled domu. Regulativy uvedené na prvních místech ale bývají zavedeny často i mimo tato území.

 • Výška zástavby a počet podlaží – obvykle jde o určení maximální výšky hřebene a počet nadzemních podlaží. Často jde o jen o 1. NP nad terénem.
 • Tvar a podoba střechy – nejčastěji jde o vymezení na sedlovou nebo valbovou střechu. Součástí bývá i požadavek na směřování štítové stěny, třeba štítem do ulice, nebo hřebene střechy, třeba kolmo ke komunikaci. Může jít také o omezení výstavby vikýřů či balkónů.
 • Sklon střechy – určuje rozmezí sklonu, který musí střecha dodržet, třeba 35 až 45 °.
 • Zastavěnost pozemku – specifikuje maximální možnou plochu, kterou je možné zastavět. Určena bývá procenty vzhledem k celkové velikosti pozemku, poměrem m3 výstavby a m2 pozemku, nebo konkrétním určením, třeba maximálně 150 m2 pro pozemek menší než 1 200 m2.
 • Výška oplocení – bývá specifikovaná ve vztahu k hlavní komunikaci a sousedním parcelám.
 • Odstupy od hranic pozemků a stavební čáry – vymezují odstupy od sousedních parcel, třeba místo běžných 2 m odstupu to může být rázem i 6 m. Při zachování uliční čáry musí být domy z pohledu ulice ve stejné vzdálenosti.
 • Stavební materiály – specifikují materiály použité na střešní krytinu a fasádu, a to často včetně povolených barevných odstínů.
 • Vymezení tvaru půdorysu domu a garáže jako součásti domu.
 • Výška okapové hrany a její vzdálenost od konce střechy.
 • Předepsaná podoba oken a dveří nebo třeba komínů a jejich umístění.
 • Omezení chovu hospodářských zvířat – může být dokonce i konkrétně uveden počet kusů slepic, hus, kachen a králíků, které lze v dané lokalitě chovat.

Kdo musí mít energetický štítek budov

 • stavebník, vlastník a společenství vlastníků při výstavbě domu nebo větších změnách
 • vlastník nebo společenství vlastníků při prodeji nebo pronájmu budovy
 • vlastník bytové jednotky při prodeji a od roku 2016 i při pronájmu

 

Zejména prodejci a pronajímatelé se musí u zájemců prokázat energetickými štítky budov, které popisují tepelnou úspornost budovy. Pokud tedy kupujete nemovitost, prodávající by vám jej měl zajistit. Energetický štítek musí kromě prodávajících a pronajímatelů mít i stavebníci nových objektů.

Na co si dát pozor

Pokud jsou v jedné lokalitě na prodej sousední domky, které na první pohled vypadají stejně, energetické štítky budov na ně mohou dost prozradit. Ten co prošel rekonstrukcí, může vyhovovat takzvanému pasivnímu standardu a ušetříte za vytápění, zatímco druhý svými zdmi, okny, dveřmi i střechou propouští velké množství energie. Podrobně je dána povinnost zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií v pasáži § 7a.