fbpx

V roce 2020 podle předpokladu sazby hypoték neporostou. V nejbližších měsících půjčky na bydlení mají naopak mírně zlevnit. To potvrzují banky i odborníci na finance. Jak je to v současné době s hypotékami?

Banky požadují téměř veškerou dokumentaci k pořizované nemovitosti, popřípadě i nemovitosti určené do zástavy, pokud jí není přímo pořizovaný dům či byt. To se týká i pojistné smlouvy jak k pořizované nemovitosti, tak i k zástavě.

Doklady o příjmech a výdajích

Banka zjistí, zda máte dost financí na splácení hypotéky i životní potřeby. Zkoumají všechny závazky, půjčky i leasingy, od kterých chtějí doklady. Po odečtení nutných výdajů včetně splátky hypotéky by měl rodině zbývat 1,2 násobek životního minima i s rezervou. Zjistěte si, zda jsou třeba originály, notářsky ověřené kopie nebo jen běžné kopie.

Doložení příjmů u zaměstnanců

 • průkaz totožnosti
 • kopie mzdového listu či výplatní pásky za 6 měsíců až 2 roky
 • potvrzení zaměstnavatele o průměrném příjmu
 • ostatní příjmy

Doložení příjmů u podnikatelů

 • průkaz totožnosti
 • živnostenský list, koncesní listina
 • potvrzení správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny o bezdlužnosti
 • přiznání k dani z příjmu fyzických osob za poslední 2 roky potvrzené FÚ
 • u příjmů z pronájmu nájemní smlouva a vlastnický list k nemovitosti
 • příjmy z kapitálového majetku, jako cenné papíry

Doložení výdajů

 • smlouva o dalších úvěrech, půjčkách nebo leasingu
 • smlouva o stavebním spoření nebo penzijním připojištění
 • pojistné smlouvy a doklady o platbách u pojištění nemovitosti, domácnosti, životní, úrazové či vozidel
 • doložení pravidelných výdajů, jako je soudní rozhodnutí o platbě výživného
 • doložení ostatních závazků, jako je třeba ručitelské prohlášení

Dokumenty k nemovitosti

Banka zkoumá podklady k nemovitosti. U ocenění nemovitosti často vyžaduje odhad provedený odhadcem banky.

 • nabývací titul k nemovitosti, tedy kupní či darovací smlouva nebo rozhodnutí o vypořádání dědictví
 • výpis z katastru nemovitostí ne starší než 3 měsíce
 • snímek katastrální mapy ne starší než 1 rok
 • odhad ceny nemovitosti ne starší než 6 měsíců ve 2 vyhotoveních
 • pojistná smlouva k nemovitosti
 • dohoda nebo rozhodnutí soudu s notářským zápisem v případě rozšíření či zúžení SJM stanoveného zákonem

Doklady ke stavbě

 • geometrický plán
 • výpis z účtu pro doložení úhrady rozdílu rozpočtu stavby a peněz z hypotéky
 • územní rozhodnutí, pokud nebylo vydáno stavební povolení
 • stavební povolení s doložkou nabytí právní moci
 • přehled rozpočtových nákladů na výstavbu či rekonstrukci
 • časový plán čerpání, není-li součástí smlouvy o dílo
 • podepsaná smlouva o dílo s rozpočtem stavby

Doklady při zakoupení nemovitosti

 • výpis z účtu jako doklad o možné úhradě ceny zbývající po využití hypotéky
 • kupní smlouva nebo smlouva o budoucí kupní smlouvě

Zástava

Pořizovaná nemovitost musí být pojištěna a pojistka vinkulována ve prospěch banky. Zástavní právo k nemovitosti se zapíše do KN. U rozestavěné nemovitosti se zapisuje, jakmile je stavba jeden metr nad zemí. Je možné ručit i jinou nemovitostí. Zde je třeba odhad ceny stavěné nemovitosti i nemovitosti, kterou budete ručit.

Jak to vidí finanční společnosti

Mluvčí UniCredit Petr Plocek uvedl, že nepředpokládá, že by ČNB v následujících dvou letech zvýšila své úrokové sazby. Šéf stavební spořitelny Modrá pyramida Pavel Jirák se vyjádřil, že budou v roce 2020 a pravděpodobně i v roce 2021 úrokové sazby hypotečních úvěrů zachovány na současné úrovni kolem 2,5 %.

Stabilní úroky hypoték

Stabilním úrokům nahrávají pesimističtější ekonomické vyhlídky v EU i ČR a situace na hypotečním trhu. Trh s půjčkami na bydlení po dvou letech o pětinu propadl. Tomáš Kofroň z Českomoravské stavební spořitelny počítá se stabilními sazbami až mírným poklesem. To nevylučuje ani ČS, Fio banka a Raiffeisen stavební spořitelna. Šéf poradenské společnosti Golem Finance, Libor Ostatek, předpokládá, že střednědobě mohou být horní hranicí sazeb 2,5 %. Hlavní ekonom poradenské společnosti Deloitte David Marek tvrdí, že se ve dvou letech sazby ČNB nezmění.