fbpx

Jak zvolit tloušťku izolace?

Tloušťka tepelné izolace se velmi často podceňuje, zejména při svépomocném zateplování rodinných domů. Pokud použijete příliš tenké desky izolačního materiálu, získáte jen drahou konstrukci bez efektu, který od izolace očekáváte.

U nově stavěných objektů obvykle určuje tloušťku kontaktní tepelné izolace projekt a prováděcí dokumentace. Pokud ale zateplujeme stavbu svépomocí, často volíme tloušťku tepelné izolace jen odhadem. Mnohdy také vybíráme materiál podle aktuální akční ceny. Výsledek nás pak často zklame, protože nemá požadovaný efekt. Důležité je tedy propočítat efekt a tepelně izolační schopnosti skladby stěny.

Součinitel prostupu tepla jako klíčová hodnota

Při volbě izolačního materiálu pro kontaktní zateplení stěn je důležitý součinitel prostupu tepla, který se označuje písmenem U s jednotkou W/m2K. Určuje výměnu tepla mezi dvěma prostory, které jsou odděleny stavební konstrukcí, tedy stěnou se zateplením. S touto hodnotou architekti i projektanti pracují.

Co je to Lambda

U každé izolace uvidíte stručný popis a Lambda, což je součinitel tepelné vodivosti ozn.λ, která se používá k výpočtu. Výpis je možné seřadit podle ceny i Lambdy. Výrobci tepelných izolací udávají tepelnou vodivost materiálu neboli deklarovanou lambdu λD, která je předepsána evropskou normou s označení CE na výrobcích. Deklarovaná lambda se měří při +10 °C v suchém stavu bez vlivu vlhkosti.

Výpočet tepelného odporu

Součinitel prostupu tepla se počítá také pomocí dalších fyzikální veličin. Sem patří i tepelný odpor. Čím menší hodnoty U dosáhneme, tím je to pro nás lepší. Stavební normy pro vnější stěny domů požadují hodnotu U = 0,30 W/m2K. Doporučená hodnota pro běžné rodinné domy je 0,25 W/m2K. Stavby, které jsou v energeticky nejúspornějším pasivním standardu musejí dosahovat součinitele prostupu tepla u vnějších stěn v hodnotě 0,18 až 0,12 W/m2K.

Součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/(m.K)
Tloušťka materiálu 12 cm
Tepelný odpor 3,16 RD(m2·K·W-1)

 

Požadovaný tepelný odpor 3,16 RD(m2·K·W-1)
Součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/(m.K)
Potřebná tloušťka materiálu 10 cm

 

Jak na výpočet

Velikost součinitele prostupu tepla se dá vypočítat pomocí specializovaného softwaru. Poslouží vám i kalkulačka, kterou naleznete třeba na portálu TZB-info.cz. Do webového formuláře zadáte skladbu stěny, typ materiálů a jejich tloušťku. Výsledek vám napoví, zda je vámi zvolené zateplení dostatečná. Například na zeď z plných cihel s tloušťkou 30 cm potřebujete tepelnou izolaci z minerální vaty s tloušťkou 15 cm. Určitě se nevyplatí šetřit. Navíc tepelně izolační deska s tloušťkou 100 mm nebude stát dvojnásobek desky o síle 50 mm.

Vstupní údaje do výpočtu

Nejprve si vyberete jednu ze skladeb při zateplování domů. Na zateplení stěn, podlah, podhledu, šikmých i plochých střech, zateplení v suterénu i na půdě. Vyberete si dřevěné, betonové nebo ocelové konstrukce. V každé skladbě definujete materiály jednotlivých konstrukcí a navrhnete tloušťky tepelných izolací i dalších pomocných konstrukcí. Ve výpisu výsledku uvidíte všechny izolace, které lze použít na vaši zvolenou skladbu.

Jaká je objemová hmotnost izolace

Objemovou hmotnost izolačních materiálů ovlivňuje hustota struktury izolace. Má zkratku malé p. Je měřena v jednotkách kg/m3. Větší objemová hmotnost izolačního materiálu přináší lepší vlastnosti izolace. Objemová hmotnost a měrná kapacita materiálu také nejvíce ovlivňuje schopnost akumulace, tedy schopnost teplo izolovat v domě, zadržovat ho a využít jej pro tepelnou pohodu v domě. To je velmi důležité hlavně u dřevostaveb. Když při skladbě stěn použijeme izolaci s vysokou akumulační schopností, bude mít obvodová stěna dobré akumulační schopnosti a v domě teplo.

Jak je to s akustikou

Objemová hmotnost je důležitá i ohledně akustiky. Minerální vata s větší objemovou hmotností umí lépe absorbovat prostorový hluk, který se v prostoru šíří jako vlnění. Docílíme tak většího odhlučnění. Materiál s menší hustotou vláken bude snadněji propouštět prostorový hluk, než materiál s větší hustotou struktury, tedy objemovou hmotností materiálů. Při výpočtu se zohledňují i tepelné mosty a spárová netěsnost ve spojích.