fbpx
Podmáčený pozemek

Podmáčený pozemek

Podmáčený pozemek

Máte potíže s promáčeným pozemkem a přemýšlíte nad jeho odvodněním? Pokud promyšleně a trvale upravíte vodní poměry na vašem pozemku, můžete i v přemokřené oblasti úspěšně pěstovat plodiny a využívat svoji zahradu. Nechte si provést drenáž od odborné firmy.

Drenáž pozemku nebo také meliorace je úprava vodních poměrů. Většinou jde o odvedení přebytečné vody, ať už nepřetržitě, nárazově po přívalovém dešti nebo při jiném zaplavení půdy. Stálý nadbytek vody vzniká hlavně u pozemků v blízkosti vodních ploch nebo všude tam, kde je vysoká hladina spodní vody.

Uchování vody na období sucha

Při vysoké hladině spodní vody je nutná drenáž. Síla podmáčení pozemku se dá zjistit sondou. Úprava vodních poměrů zahrnuje výkopové práce, odvoz materiálu, položení drenážních kanálků, zasypání a úpravu pozemku. Při odvodňovacích opatřeních se zjišťuje, kde se voda v nejníže položeném místě nejvíce přirozeně shromažďuje a tam se vytváří zakrytá, otevřená, nadzemní nebo zapuštěná jímka. Jímku může nahradit i nádrž nebo koryto vymodelované do terénu, které nárazově funguje jako retenční nádrž. Musí být ale správně vyřešen rychlý odvod vody.

Suchá a mokrá drenáž

Při potřebě vysušit starý dům, který nemá správně provedené hydroizolace, se často provádí nejen drenáž mokrá, kterou se rozumí zabudování drenážní trubky do podzemí, která v případě přívalového nebo trvalého deště odvede vodu do kanalizace, ale také drenáž suchá. Principem suché drenáže je proudění vzduchu u základu, který vysušuje podmáčené objekty. Základním pravidlem je umožnit do trubky přístup vzduchu, který na vstupu bude mít jinou výšku než na výstupu drenážní hadice. Takzvaný komínový efekt, který zajistí stále proudění vzduchu.

Jak je to s jímkou

Otevřená jímka je výhodou, pokud chcete nahromaděnou vodu používat na zalévání v období jejího nedostatku. Podzemní jímka udrží nízkou teplotu vody kolem 16 °C a méně se v ní množí bakterie. Proti přetečení jímky slouží přepad do svodu, tedy do odpadního potrubí napojeného na kanalizaci nebo trativod. Pokud je nutné jímku vybudovat na vyšším místě, je třeba investovat do kvalitního čerpadla a počítat i se spotřebou elektrické energie.

Svody a odvodňovací kanálky

Voda se svádí odvodňovacími kanálky s mírným spádem s minimální hloubkou 60 cm a šířkou 40 cm. Na dno se sype štěrk a položí tzv. husí krk v podobě ohebné plastové trubice s drobnými otvory. Následuje další vrstva štěrku a vrstva geotextilie zasypaná zeminou. Pokud je podmáčený i dům, je třeba asi 3 metry od něj vykopat jámu, dno vystlat geotextilií a navrstvit kameny nebo plastové vycpávky. Mezi nimi docílíte většího prostoru na hromadění vody. Nakonec se dá opět vrstva geotextilie.

Pozor při tvorbě drenáže

Drenáže jsou dlouhodobou investicí a každá chyba se může prodražit. Technicky odborná firma dokáže podle struktury a typu půdy posoudit, jaký spád je třeba zvolit. Voda musí odtékat odvodňovacími kanálky dostatečně rychle a nesmí se v nich usazovat písek či nečistoty. Musíte postupovat i podle legislativy, nesmíte negativně ovlivnit vydatnost stávajících vodních zdrojů, nebo porušit práva vlastníků ostatních pozemků či studní. Kvalitně projektovaný a odborně vybudovaný drenážní systém má životnost desítky let. Proto je důležité celou záležitost konzultovat s odborníky.

Odvodnění zpevněných ploch

Na pochozích a pojezdových plochách, u garáže, terasy a na dalších zpevněných plochách, kde se voda nedostatečně vsakuje, je vhodné využít odvodné systémy z polymerického betonu s pozinkovaným roštem. Jsou lehké a montáž je snadná. Mají vysokou odolnost proti mrazu a tlaku, hladký vnitřní povrch, snadnou údržbu a jednoduše je pomocí vpusti napojíte na kanalizaci.

Náhlé promáčení pozemku

Pokud se objeví náhlé podmáčení na pozemku, mohlo dojít při stavbě v blízkém okolí k nesprávnému zásahu nebo k porušení sítě. Všechny okolnosti je třeba řádně prověřit. Základní princip je však u drenáže vždy stejný. Nejprve je třeba najít zdroj vody a ten následně odstranit, nebo přiváděnou vodu zase odvádět z pozemku pryč.

Svěřte se odborníkům

Úprava vodních a půdních poměrů na pozemku není snadná. Při jílovitém podloží je třeba úpravu zahrnout do projektu. Projektant dohlíží i na provedení. Práce lze spojit s kompletní realizací zahrady, terénními úpravami, stavebními pracemi, závlahovým i odvodňovací systémem, vybudováním vodních prvků, jako jsou bazény, jezírka, potůčky, kaskády a fontánky, osázením i zajištěním pravidelné údržby.

 

Tento článek je informativní a naše stavebniny neprovádějí odvodnění pozemku.