fbpx

Projektová dokumentace – Povolení

Projektová dokumentace pro stavební povolení neboli DSP je velmi důležitý dokument. Stavět bez promyšleného a detailního projektu dnes vůbec nelze. Pokud tuto dokumentaci podceníte, nesete riziko zvýšených nákladů a nepříjemných komplikací v průběhu výstavby.

Dokumentace má různé fáze, řeší projekt, podrobnosti a technické detaily. I stavební povolení má hned několik fází. Dnes se podíváme na dokumentaci pro stavební povolení neboli DSP.

Dokumentace pro stavební povolení

K zahájení realizace stavby už musíte mít stavební povolení od stavebního úřadu. Toto povolení získáte pouze na základě předložení kompletní dokumentace pro ohlášení stavby nebo díky dokumentaci pro získání stavebního povolení. Teprve pak můžete legálně začít stavět. Obsah dokumentace je uveden v přílohách vyhlášky 499/2006 Sb., v platném znění. Musí být zpracována vždy autorizovanou osobou s razítkem. Dokumentaci předkládáte stavebnímu úřadu ve 2 až 3 vyhotoveních.

K žádosti je třeba doložit:

 • závazná stanoviska dotčených orgánů
 • stanoviska či smlouvy se správci sítí
 • seznam a adresy účastníků řízení
 • prohlášení osoby vykonávajícího stavební dozor

Součásti dokumentace pro stavební povolení

 • Průvodní zpráva
 • Souhrnná technická zpráva
 • Situační výkresy
 • Architektonicko-stavební řešení
 • Stavebně konstrukční řešení
 • Požárně bezpečnostní řešení
 • Zdravotně technické instalace
 • Vytápění
 • Elektroinstalace a hromosvod
 • Průkaz energetické náročnosti budovy

Co obsahuje dokumentace pro stavební povolení

Dokumentace pro stavební povolení je podrobná a je nutné k němu získat kladná stanoviska dotčených orgánů, jejichž doklady musíte doložit. Stanovisko vydává například odbor životního prostředí nebo vlastníků dopravní a technické infrastruktury. Vyjadřují se i hasiči, hygiena, památkáři, často se provádí radonový průzkum a až pak se vyjadřuje příslušný stavební úřad. Berte v úvahu i schválení sjezdu z obecní komunikace na váš pozemek. Dokumentace zahrnuje také textové zprávy a výkresy z kótami popisující dům v dostatečné podrobnosti. Podle nich se pak může stavební úřad a všichni účastníci stavebního řízení k navrhované stavbě objektu vyjádřit.

Jak dlouho trvá zpracování dokumentace pro stavební povolení

Zpracování dokumentace pro stavební povolení a následně pro provedení stavby obvykle zabere vždy minimálně 3 měsíce. Vše se odvíjí velkou měrou i od rychlosti vyjádření veškerých dotčených orgánů, stavebního úřadu a na počtu námitek účastníků řízení, kterými jsou mimo jiné i vaši sousedi. Tato fáze se pak může výrazně protáhnout, proto její zpracování zadejte s dostatečným předstihem.

Kolik stojí dokumentace pro stavební povolení

Cena dokumentace pro stavební povolení na rodinný dům se pohybuje kolem 100 000 korun. Záleží na tom, zda se jedná o projektovou dokumentaci, která slouží pouze pro stavební povolení, nebo je jedná o dokumentaci, která už bude připravená ke zpracování dokumentace pro provedení stavby. Tam se ceny pohybují výše. Záleží i na tom, zda se rozhodnete získávat sami veškerá vyjádření a vlastní pěst, nebo si zaplatíte projektanta, který to vyřídí za vás.

Rozsah projektové dokumentace

 • zjednodušená projektová dokumentace se zpracovává v minimálním rozsahu za účelem splnění veškerých legislativních požadavků určených stavebním zákonem pro získání povolení stavebního záměru
 • podrobná projektová dokumentace jednostupňová dokumentace splňuje veškeré legislativní požadavky a slouží jako detailní podklad při realizaci stavby

Podrobná projektová dokumentace přináší detailní řešení všech konstrukčních prvků stavby. Vypracovává se v užší spolupráci projektanta se všemi příslušnými stavebními specialisty, kteří vyhotovují jednotlivá dílčí řešení. Pokud máte dokumentaci v pořádku, stavební úřad by měl rozhodnout ve lhůtě 30 dnů. V případě nedostatků se může lhůta ještě prodloužit.