fbpx

Shrnutí ornice a vytyčení domu

Skrývka ornice patří mezi první potřebné úkony, které na nás jako na stavebníka čekají, jakmile získáme stavebního povolení. Provádí se před samotným započetím stavebních prací na základové desce každého domu. Jedná se o potřebnou terénní úpravu půdy přímo v místech, kde bude stát náš nový dům. Podívejte se, proč se skrývka ornice vlastně provádí a jak probíhá.

Proč je nutné provést skrývku ornice

Hlavním důvodem, proč se skrývka ornice provádí je povinnost daná zákonem č. 334/1992 Sb. § 8. Před započetím stavby se musí v místě jejího umístění sejmout ornice. Vyrovnání povrchu pozemku v místě stavby je nutné i pro její dobré umístění. Pomocí skrývky ornice se pozemek pod stavbou vyrovná do potřebné roviny. Navíc se dá později využít úrodná zemina k obsypání a vyrovnání pozemku v okolí domu a k založení zahrady pro okrasné a užitkové záhony. Se skrývkou nám pomohou specializované společnosti zaměřené na provádění zemních prací.

Příprava a samotné provedení skrývky ornice

Časová náročnost se odvíjí od velikosti stavby. Většinou vám bagrem firma provede skrývku i ve složitějším terénu za den. Před shrnutím ornice se musí orientačně zakreslit dům na pozemek. Ze situačního výkresu se dá vyčíst vzdálenost od hranic pozemku a vyznačit obvodové zdivo na pozemek. Jedná se o hrubé vyznačení domu a nejde o precizní přesnost. Doporučuje se přidat k obvodu domu alespoň 0,5 až 1 m z každé strany, aby mohl geodet vytyčit dům v prostoru skrývky ornice. K vyznačení obvodu domu na pozemku se používá značící sprej či vápno.

Jak hluboko provést skrývku ornice

Skrývka ornice se nejčastěji provádí do hloubky 15 až 30 cm. Vše se odvíjí od kvality půdy a složitosti terénu. Při realizaci shrnutí ornice je vhodné už mít promyšleno, kam uložíme odstraněnou zeminu. Na daném místě bude ležet delší dobu, než se budeme moci pustit do úpravy zahrady. Navíc by neměla stavbařům překážet během samotné realizace stavby.

Jak se pohybuje cena za skrývku ornice

Cena za skrývku ornice se může značně lišit. Záleží na zmíněné členitosti a ploše pozemku, složitosti terénu a kvalitě půdy, kde se bude skrývka provádět. Nejčastěji se cena pohybuje při rovinatém terénu a standardně velkém domu kolem 5 000 korun. Při poptávání firem přihlížejte ke vzdálenosti firmy od vašeho pozemku. Cena se může právě díky dopravě z větších vzdáleností o dost zvýšit.

Co nás čeká po skrývce ornice

Jakmile budete znát termín provedení skrývky, je vhodné si objednat geodeta, který zaměří váš dům na pozemek na základě projektové dokumentace. K zaměření stavby se využívají dřevěné lavičky, které si předem můžete připravit sami za účasti stavebního dozoru. Tím se cena za služby geodeta sníží. Po zaměření domu na pozemku mohou začít výkopové práce pro vybudování základů.

Umístění tzv. stavebních laviček

Geodetem vytyčené lomové body stavby se musí přenést na stavební lavičky. Kolík nebo ocelová tyč použitá pro stabilizaci lomového bodu se po výkopech odstraní, ale lavičky zůstávají po celou výstavbu. Jsou dlouhé 1 až 2 m a sbité z dřevěných hranolů a prken. V rozích se osadí rohové lavičky ve tvaru písmene L.

Na lavičkách jsou provedeny zářezy nebo zatlučeny hřebíky, díky kterým se dají zpětně dohledat lomové body hranice stavby. Při umístění lavičky se 1,5 až 2,0 m od hrany výkopu do země zatlučou 2 dřevěné hranoly 8 x 8 cm nebo 10 x 10 cm. Na ně se z boku vodorovně natluče dřevěná deska tloušťky 24 mm. S hranou základu ji umístíme rovnoběžně pomocí digitálního teodolitu.

Čím a jak vytyčit základovou desku

Horní hrana prken je v úrovni podlahy 1.NP a lavičky jsou v jedné výšce. Dávají se proti sobě a mezi ně se napne šňůra rovnoběžně s hranou budoucího základu. Pokud má stavba jednoduchý čtvercový či obdélníkový půdorys, stačí 4 rohové lavičky, nebo 8 podélných, kdy do každého rohu budovy dáme 2 lavičky.

Na lavičkách se napnou provázky a každý protíná 2 zaměřené a vytyčené hraniční body. Provázek určí obvod budovy. Tam, kde se kříží 2 navzájem kolmé provázky, se nachází vytyčený bod. Správné umístění průsečíků zkontrolujete pomocí olovnice zavěšené v tomto průsečíku, která musí být ve středu vytyčeného bodu. V místě průsečíku provázku s dřevěnou deskou lavičky zatlučete hřebík nebo uděláte zářez.