fbpx
Venkovní dlažba

Venkovní dlažby

Venkovní dlažba

2. 7. 2020 | Praktické články

Venkovní dlažby jsou vhodné k řešení chodníků, cest, vjezdů, schodů, balkonů, teras, parkovacích ploch, pochozích i pojízdných ploch. Dlažba slouží k propojení jednotlivých zón zahrady. Speciální jsou dlažby historické a půdovky.

Venkovní dlažba může být označována jako zahradní, terasová, plošná, vymývaná či zámková. Cihlová dlažba se vyrábí z přírodních materiálů. Je vysoce kvalitní, mrazuvzdorná a odolná vůči působení vnějších vlivů. Můžete si prohlédnout výrobky od společnosti Best, Diton, Beton Brož, Ferobet, Presbeton, Cidemat.

1. Dlažba do štěrku

Jedná se o betonovou dlažbu nebo pálenou cihlovou dlažbu, která je určena k tzv. suché pokládce do štěrkového lože a spáruje se říčním či křemičitým pískem. 

Cihlová pálená dlažba je mrazuvzdorná, má nízkou nasákavost, vysokou pevnost, je stálobarevná a odolná vůči kyselinám a solím.
Betonová dlažba je mrazuvzdorná, má vysokou pevnost, můžeme jí opatřit bezbarvým nátěrem, který výrazně sníží její nasákavost a dlažba vydrží déle čistá. Tento hydrofobizační nátěr na dlažby může mít i takzvaný mokrý efekt, který zvýší lesk dlažby.

Nevýhodou betonové dlažby jsou občasné vápenné výkvěty, které jsou většinou dočasné a změna odstínu způsobená vyšisováním od slunce.
Hodí se na chodníky, vjezdy, terasy, schody, pochozí i pojezdové plochy.

Jak udělat správné podloží a jak zvolit správnou tloušťku dlažby

Před zvolením podloží si vždy musíme uvědomit, jaká bude zátěž chodníku, cesty. Pokud se jedná o chodník, zatěžovaný pouze chůzí, stačí nanést na zhutněnou zeminu 10-15cm hrubšího štěrku a na to vrstvu cca 3cm štěrku jemnějšího. Tuto vrstvu nemusíme nijak hutnit pěchem, stačí přejet vrstvu hrubého štěrku a vrchní dlažbu vibrační deskou. Tloušťka vrchní dlažby může být 4-6cm. (Celková vrstva s dlažbou je pak tedy 17 -24cm).

Tip: Počítejte s tím, že dlažba po zavibrování klesne o 1-2cm. Vibrační deska musí být vždy opatřena gumou podložkou, jinak dlažbu poškrábete.

Pokud se jedná o příjezdovou cestu zatěžovanou osobním autem do 3,5 tuny, na zhutněnou zeminu pokládáme hrubý štěrk 32-63 ve výšce 20-25cm, další vrstvu štěrk 8-16mm ve výšce 5cm a na to vrstvu štěrku 4-8mm ve výšce 3cm. Základní vrstvu 20-25 cm musíme hutnit pěchem. Ostatní vrstvy a vrchní dlažbu vibrační deskou. Tloušťka vrchní dlažby může být 6-8cm. (celková vrstva s dlažbou je tedy 34-41cm)

Pokud se jedná o příjezdovou cestu zatěžovanou osobním autem nad 3,5 tuny, na zhutněnou zeminu pokládáme hrubý štěrk 32-63 ve výšce 30-35cm, další vrstvu štěrk 8-16mm ve výšce 5cm a na to vrstvu štěrku 4-8mm ve výšce 3cm. Základní vrstvu 30-35 cm musíme hutnit pěchem. Ostatní vrstvy a vrchní dlažbu vibrační deskou.
Tloušťka vrchní dlažby může být 8-10cm. (celková vrstva s dlažbou je tedy 46-53cm)

Spodní vrstva a její správné zhutnění je vždy stejně důležité jako zvolit správnou tloušťku dlažby dle zatížení.

2. Dlažba do lepidla

Jde o keramickou nebo mrazuvzdornou dlažbu. Klade se na vyrovnaný betonový podklad do vrstvy lepidla a zaspáruje se speciálními spárovacími hmotami. Je to dlažba vysoké kvality a velmi dobrých funkčních vlastností. Je mrazuvzdorná, stálobarevná a má nízkou nasákavost. Hodí se na balkony, terasy i schody.

Při lepení dlažby je vždy důležité zvolit správné lepidlo určené na venkovní použití a také dodržet správný postup při jeho zpracování. Toto je zásadní pro dlouhou životnost a funkčnost keramické dlažby 

Co je mrazuvzdorná a slinutá dlažba

Mrazuvzdorná keramická dlažba odolává dlouhodobému působení mrazu a povětrnostním podmínkám. Mrazuvzdornost je podmíněna nízkou nasákavostí, která je dána přírůstkem hmotnosti v procentech po nasycení vodou. Keramická dlažba se nejprve vysuší a zváží. Pak se znovu váží po nasycení vodou ve vakuu nebo varem. Přírůstek hmotnosti vztažený na hmotnost za sucha se udává v %.

Při zkoušce se dlaždice vystaví střídavému působení teploty +5 °C a -5 °C ve 100 cyklech. Pro venkovní použití by měly mít dlaždice nasákavost pod 3 %. Vysoce slinuté dlaždice s nasákavostí pod 0,5 % odolají mnohem nižším teplotám a vyššímu počtu cyklů, než je vyžadováno normou. Důležitá je i kvalita podkladu, lepicích i spárovacích hmot, které zabraňují pronikání vlhkosti pod dlažbu.

Lepení na betonový podklad

Při celoplošném lepení na betonový podklad musí mít podklad hydroizolační nátěr a spád alespoň 2 %. V betonovém podkladu musejí být dilatační spáry široké minimálně 8 mm, zabraňující napětí v tahu a prasknutí dlaždic. Dilatační pole má rozměr 3×3 m. Spáry mezi dlaždicemi musejí být přesně na těch dilatačních, aby vlivem tahového napětí při změně teplot nepopraskaly.

Co je otěruvzdornost

Vysoká otěruvzdornost zvyšuje životnost dlažby, kterou může poškodit písek, kamínky a jiné mechanické namáhání. Stupeň otěruvzdornosti se označuje symbolem PEI 1 až PEI 5. Čím vyšší stupeň, tím větší zátěž dlažba snese. Pro venkovní použití je nejlepší stupeň PEI 4 a 5.

Co je protiskluznost

Pro vyšší bezpečnost na schody a terasu věnujte pozornost protiskluzovému povrchu a volte dlaždice ošetřené speciální glazurou. Protiskluznost se označuje písmenem R9 až R13 a nejlepší protiskluzovou úpravu má stupeň R13.

Rady a tipy

Dlaždice s rektifikovanými hranami jsou zabroušeny s vysokou přesností, umožňují pokládku s úzkou spárou až 2 mm a jsou označené ikonou s písmenem R. Velkoformátové keramické dlaždice opticky sjednotí prostor, pokládka je rychlá a údržba snadná. Betonové dlažby odolají otěru i mrazu. Jde o dlažby zámkové, plošné i skládané. Podle určení a předpokládaného zatížení se volí výška dlažby, která určuje její pevnost. Čím vyšší je dlažba, tím větší může být zatížení.

3. Dlažba na terče

Pokud máte betonovou desku, nebo vybetonovaný balkon, můžete pokládat dlažbu na terče. Před pokládkou musíte zajistit hydroizolaci betonu, např. například pokládkou PVC fólie nebo natřením betonu tekutou lepenkou. Následně pak můžete klást plošnou dlažbu o formátu např. 40×40 na terče. Terči si můžete určovat výšku spodní mezery pod dlažbou a dále spáry mezi dlažbami. Takto položená většinou betonová nebo terasová dlažba už se nespáruje. Výhodou je, že voda steče mezi spáry pod mezeru a odteče. Proto je dobré mít spodní vrstvu betonu vždy v mírném spádu. V budoucnu pak můžete dlažbu oddělat a vyčistit prostor pod dlažbou. Z hlediska životnosti a způsobu položení toto provedení doporučujeme nejvíce.