Třmínky a ocelové výZtuže

RŮZNÍ DODAVATELÉ

Dodáváme třmínky, ocelovou výstuž pro věnce a to vč. uložení výstuže na stavbě
dle projektové dokumentace.

STAVÍŠ? STAV SE!